Utazási fiók
Adatvédelmi nyilatkozat

A feltételek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

Regisztrációs adatok védelme
A weboldal látogatásához nincs szükség regisztrációra, így személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele kizárólag regisztráció útján és/vagy személyes adatok közlésével lehetséges (pl. repülőjegy értékesítés, szállásfoglalás, biztosítás megkötése, hírlevél feliratkozás).

A regisztráció során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása szükséges, mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve szolgáltatás megrendelésének lehetőségéhez Ön nem férhet hozzá. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok valóságát és helyességét a TandT Sport Travel nem ellenőrzi, a helyes tartalomért kizárólag Önt terheli a felelősség. Hírlevél feliratkozás esetén felhívjuk figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a feliratkozási űrlap kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a TandT Sport Travel Kft. az Ön által megadott e-mail címére promóciós hírleveleket küldjön.

Adatgyűjtés analitikai- és promóciós célokból
A www.lastminutenyaralasok.hu weboldal webanalitikai, promóciós- és marketing célokra információkat gyűjt látogatóiról. A weboldal Google cookie-k használatával követi a látogatókat, az így kinyert – személyhez nem köthető – információkat pedig statisztikai, marketing- és remarketing célokból a TandT Sport Travel Kft. felhasználhatja. A követés során kinyert információkat a TandT Sport Travel Kft. harmadik személy részére nem adja tovább. A TandT Sport Travel Kft. tájékoztatja a www.lastminutenyaralasok.hu weboldal látogatóit, hogy a követés a weboldal használatával egy időben megvalósul, a weboldal használata pedig a cookie-k elfogadása szempontjából ráutaló magatartásnak minősül.

Adatkezelési irányelvek és szabályok
Az adatkezelés (mind a weboldalon megadott adatok, mind pedig ügyfélszolgálati irodánkban munkatársunk részére közvetlenül megadott adatok vonatkozásában) hozzájáruláson alapszik, melyet kizárólag a TandT Sport Travel Kft. szolgáltatásának megrendelése és a szolgáltatás teljesítése, illetve szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezelünk, tárolunk, illetve továbbítunk. Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatokat nem használjuk fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás, tudományos kutatás céljára. A kezelendő személyes adatok körét a regisztráció során kitöltött kérdőív, valamint a megadott adatok (vezeték -és keresztnév, felhasználói név, e-mail cím; míg szolgáltatás megrendelése esetén pedig valamennyi a megrendeléshez szükséges adat, mely szolgáltatás fajtánként változhat) adják. Ezeket az adatokat kizárólag a szerződéses viszony fennállása alatt kezeljük, így amennyiben Ön regisztrációját törli a honlapunkon, akkor adatait töröljük.

 Felhívjuk figyelmét, hogy – a jogszabály adta lehetőségek között – a TandT Sport Travel jogos érdekének érvényesítése céljából bizonyos adatokat (pl. rövidúton történő kapcsolatfelvétel során a hangfelvételt, irodáinkban működő képet és/vagy hangot egyidejűleg rögzítő eszközzel készült felvételt) további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezeljük minőségbiztosítási és biztonsági okokból.

 Szolgáltatásainkat munkavállalóink, illetve szerződött partnerünk útján látjuk el. Ennek érdekében szerződött partnerünk részére továbbítjuk – az igénybe vett szolgáltatásfajta teljesítéséhez szükséges, megrendelőlapon szereplő - adatát annak érdekében, hogy teljesíteni tudja a megrendelt szolgáltatást. Kifejezetten tájékoztatjuk, hogy e körben az adattovábbítás a szolgáltatásaink teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével Ön kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához továbbításához, kezeléséhez. A fentieknek megfelelően, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatinak a szolgáltatást ténylegesen nyújtó, vagy további közvetítő részére történő továbbítása során a TandT Sport Travel Kft-nek nem áll módjában felelősséget vállalni a harmadik személy adatkezeléséért.

A szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerünkön túl harmadik személynek adatot nem továbbítunk.

A korábban megadott adatok ismételt megadására nincs szükség csak abban az esetben, amennyiben azokban változás következett be. Ezeket az adatokat a rendszerünk tárolja mindaddig, amíg Ön regisztrált ügyfelünk. Amennyiben regisztrált adataiban változás következik be, kérjük jelezze azt következő bejelentkezése, rendelése alkalmával, mert az adatok helyességért felelősséget nem vállalunk.

Jelen dokumentum az adatvédelmi irányelvek aktuális állapotát rögzíti. A dokumentum tartalma frissülhet, minden esetben az elérhető állapot tekintendő érvényesnek.

Web oldalt üzemeltető cég adatvédelmi nyilatkozata
Az Utazásirendszer kft. a vele a 2011. évi CXII. törvény 3. § 17. pont szerinti adatfeldolgozási tevékenység végzésére és a CeSYS rendszer felhasználására szerződést kötő felek által kezelt adatokat a hivatkozott törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően dolgozza fel. A törvény 10. § (3) bekezdésének megfelelően az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

Érvényes: 2016. április 26.

TandT Sport Travel Kft.